Image

FÖRÄNDRINGSLEDNING

Organisationer förändras ständigt, mer eller mindre medvetet. Framgångsrik förändring sker i små steg mot ett tydligt mål.

Min syn på förändringsarbete baserar sig på principen processyn vilket innebär att man fokuserar på det som skapar värde i organisationen. Allt värdeskapande sker i ett nätverk av aktiviteter även i den mest funktionellt inriktade organisation. Oberoende av om man identifierat processerna så finns de.

Genom att identifiera, kartlägga och leda viktiga processer i organisationen – ökad processorientering – kan stora vinster uppnås i form av bättre kvalitet, lägre kostnader, kortare ledtider och bättre miljöprestanda. 

Jag kan gå in i organisationer kortare eller längre perioder, antingen själv eller tillsammans med någon av mina kollegor. Kontakta mig gärna för mer information, telefon 076-10 20 730 eller mejla karina.lindgren@kareva.se