Image

VAD GÖR KAREVA?

Alla arbetsplatser är hälsofrämjande. Det är Karevas vision. Missionen är att sprida kunskapen och lärandet om hur ledare och medarbetare tillsammans kan skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Mitt bidrag till detta är att leda förändringsprocesser, coacha chefer och ledare och hålla inspirationsföreläsningar. En hälsofrämjande arbetsplats bidrar också till långsiktighet och lönsamhet.